PERFUM BOX - zestaw do tworzenia perfum

Chcesz stworzyć swoje własne perfumy nie wychodząc z domu?

Ten zestaw PERFUM BOX właśnie daje Tobie taką możliwość.

Zamów zestaw PERFUM BOX

i zaprojektuj swoje własne perfumy z asystą perfumiarza on-line

 

 

Warsztaty indywidualne
Wariant podstawowy

Stwórz swoje własne perfumy w asyscie perfumiarza, w max 1h - to łatwe i przyjemne
- 30ml    299zł
- 50ml    389zł
- 100ml 499zł
- 20% upustu na ponowne odtworzenie receptury

Wariant premium

Premium  - Indywidualne warsztaty z Vetiverem (perfumeryjnym analitykiem)

Chcesz zgłębić swoją wiedze? Masz mnóstwo pytań dotyczących zapachów, tworzenia perfum, składników? Jeżeli tak, zapraszamy Cię na 3h indywidywidualne warsztaty podczas, których stworzysz swój zapach, a Vetiver podzieli się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem, zgłebiając tajniki z  perfumeryjnego świata.

Cena Indywidulalnych Warsztatów  z Vetiverem - 1700zł

Wariant PRO

Kompleksowe szkolenie I stopnia „Jak zostać Perfumiarzem„

Poznaj historię perfum i uzyskaj wgląd w jedną z najbardziej tajemniczych gałęzi przemysłu na świecie. Zapraszamy serdecznie, na te jedyne w swoim rodzaju szkolenie perfumeryjne,prowadzone przez Kreatora Perfum- Vetivera. Szkolenie obejmuje 5 spotkań, każde spotkanie jest tematyczne, trwa 4h, każde warsztaty zakończone są, stworzeniem perfum. Cykl warsztatów / kurs perfumeryjny, zakończony jest otrzymaniem DYPLOMU oraz wiedzy, która pomoże Tobie stać się perfumiarzem lub/i stworzyć swoją markę perfum lub/i otworzyć swoje własne Perfumeryjne Laboratorium. Wiecej...

Cena Kompleksowego Szkolenia I Stopnia = 9000zł

Oferta dla grup

Warsztaty zapachowe dla grup będą odbywać się co miesiąc. Cena będzie uzależniona od tematyki i ilości zainteresowanych. Wiecej informacji...

Wieczory Panieńskie lub Imprezy Okolicznościowe z Przyjaciółmi. Więcej informacji

I wariant
do 4 osób (wraz z Panną Młodą) - 1100zł
W cenie: stworzenie zapachu dla Panny Młodej o pojemności 30ml + każda z Towarzyszek stworzy dla siebie zapach w wersjii mini (dla wszystkich uczestniczek – świetna zabawa i niezapomniany czas). Dla wszystkich lampka Proseko. Przewidziany czas trwania Perfumeryjnego Panieńskiego około 1,5h
II wariant
do 7 osób (wraz z Panną Młodą) - 1800zł
W cenie: stworzenie zapachu dla Panny Młodej o pojemności 30ml + każda z Towarzyszek stworzy dla siebie zapach w wersjii mini (dla wszystkich uczestniczek – świetna zabawa i niezapomniany czas). Dla wszystkich lampka Proseko. Przewidziany czas trwania Perfumeryjnego Panieńskiego około 1,5h
III wariant
do 9 osób (wraz z Panną Młodą) - 2300zł
W cenie: stworzenie zapachu dla Panny Młodej o pojemności 30ml, + każda z Towarzyszek stworzy dla siebie zapach w wersjii mini (dla wszystkich uczestniczek – świetna zabawa i niezapomniany czas). Dla wszystkich lampka Proseko. Przewidziany czas trwania Perfumeryjnego Panieńskiego  do 2h
IV wariant
do 12 osób (wraz z Panną Młodą) - 3200zł
W cenie: stworzenie zapachu dla Panny Młodej o pojemności 30ml, + każda z Towarzyszek stworzy dla siebie zapach w wersjii mini (dla wszystkich uczestniczek – świetna zabawa i niezapomniany czas). Dla wszystkich lampka Proseko. Przewidziany czas trwania Perfumeryjnego Panieńskiego  do 2hNa samym dole strony widnieje regulamin dotyczący Wieczoru Panieńskiego

Oferta dla firm

Tworzenie perfum dla firm i marek:
- interpretacja wizji firmy i przełożenie tego na perfumy
- tworzenie koncepcji perfum dla firmy
- projektowanie flakonów lub pomoc w projekcie

Warsztaty zapachowe dla firm

Perfumeryjne imprezy integracyjne

Odpowiemy na wszelkie pytania mailowo
lub telefonicznie pod nr 502115414

Regulamin Oferty Dla Grup:

 Wieczory Panieńskie

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Piotra Filar w „Sopockim Stylu” (zwanego dalej „Organizator”) oraz zasady zachowania uczestników.
 2. Przedmiotem warsztatów jest stworzenie kompozycji zapachowej dla przyszłej Panny Młodej oraz upominki dla Towarzyszek
 3. Organizatorem warsztatów jest Piotr Filar Sopocki Styl, NIP: 5862138779.
 4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto podana jest przy opisie wydarzenia (http://stylsopot-perfumeria.local/pl/warsztaty.html) i uzależniona jest ilością uczestniczących osób.

2. Uczestnicy warsztatów

 1. Aby dokonać wcześniejszej rezerwacji, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: styl@stylsopot.pl  lub wysłać wiadomość przez Facebooka, w celu uzgodnienia dogodnego terminu, a następnie dokonać płatności połowy kwoty, co będzie równoznaczne z uzyskaniem rezerwacji. Pozostałą część kwoty należy uiścić w dniu odbytego wydarzenia w Sopockim Stylu.
 2. Płatności należy dokonać na Sopocki Styl, numer konta: 48 1020 1853 0000 9602 0249 2866 z dopiskiem: Wieczór Panieński , oraz należy podań dzień oraz miesiąc ustalony wspólnie przez Organizatorów.
 3. Rezygnacja z warsztatu do 30 dni roboczych jest możliwa wyłącznie poprzez zgłoszenie mailowe lub poprzez Facebooka i cała kwota wpłacona podlega zwrotowi. W razie rezygnacji z warsztatów konieczne jest wysłanie na adres styl@stylsopot.pl  lub poprzez Facebooka numeru konta w celu otrzymania zwrotu. W przypadku rezygnacji z warsztatu później niż 30 dni robocze przed wydarzeniem Organizator zachowuje wpłaconą kwotę na rzecz poniesionych kosztów. 
 4. W przypadku niepojawienia się na warsztacie i niezgłoszenia tego wcześniej niż 30 dni roboczych przed warsztatem, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 5. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.stylsopot.pl/beauty/41-polityka-prywatnosci-rodo 

 3. Miejsce i termin warsztatów

 1. Warsztaty zapachowe odbywają się w ‘Sopockim Stylu” ul. Boh. Monte Cassino 46 w Sopocie.
 2. Czas trwania warsztatów około 1,5 godziny w zależności od ilości osób.

4. Zasady udziału w warsztatach

 1. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.
 2. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.
 3. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.
 6. Niewłaściwe zachowanie uczestnika, które zakłóca bezpieczeństwo wydarzenia, może skutkować zakończeniem udziału uczestnika w warsztatach.
 7. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz w razie takiej potrzeby odpowiednie służby.
 8. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie wyłącznie w celu przedstawienia relacji z wydarzenia, na Facebooku i blogu znajdującego się na www.stylsopot-perfumeria.local  

5. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje związane z warsztatami, Uczestnik może zgłaszać na adres e-mail: styl@stylsopot.pl w ciągu 14 dni po odbyciu się danego wydarzenia.
 2. W reklamacji powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z warsztatem.
 3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania i poinformować Uczestnika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Udział uczestnika w warsztacie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin Warsztatów Zapachowych - wariant podstawowy

Klikając, wejdziesz na stronę z ofertą. Na samym dole przedstawiamy regulamin, prawa do receptury oraz BHP.